top of page
Ernæring og trening fysiolog

Mads Arntsen, Han er ernæringskonsulent & Treningsfysiolog

Maca helse og livsstil

«I fysisk aktivitet og ernæring ble det lært om det biologiske og samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. At ved bruk av målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold eller begge metoder, vil jeg kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og presentasjonsevne» sier Mads

Konsultasjon ernæringskonsulent med oppfølging online.         850kr

Inkl 25-30 minutter konsultasjon med ernæringskonsulent. 

1 måned plan, 

1st. Konsultasjon 25 minutter og oppfølgning online

Konsultasjon med ernæring konsulent og oppfølging 1:1           1000kr

Inkl, 1:1 konsultasjon for hele måned og oppfølging på klinikk.

1st. 25-30 minutter og resten av konsultasjon er mellom 15-20 minutter hver uke.  

bottom of page